تــوجــه:

ثبت نام و شرکت در تمامی آزمونهای سایت، غیر اجباری و کامــلاً اختــیاری می باشد.

لطفاً فقط دانش اموزان حاضر در کلاسهای 702 705 802 805 902 و 905 در صورت تمایل نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.

کد امنیتی